Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
1 2 3 4 5
بخشنامه ها نرخ ارز (ROE) پکیجها خدمات الکترونیک فناوری اطلاعات پشتیبانی رزرواسیون نرم افزارها
شمارهعنوانموضوعشرکت هواپیماییتاریخ
44 IATA CIRCULAR NO. 44 IATA CIRCULAR NO. 44 ایران ایر - IR 1393/09/26
422 New RBD T class New RBD T class قطر - QR 1393/09/26
423 Promo fares KTM,HGH,EDI Promo fares KTM,HGH,EDI قطر - QR 1393/09/26
90075-93 اطلاعیه اطلاعیه انجمن صنفی تهران - TTTAA 1393/09/25
1006/م ب توافق فروش بلیت الکترونیک IR & KK توافق فروش بلیت الکترونیک IR & KK ایران ایر - IR 1393/09/25

Job.jpg Education.jpg VOC.jpg