Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
1 2 3 4 5
بخشنامه ها نرخ ارز (ROE) پکیجها خدمات الکترونیک فناوری اطلاعات پشتیبانی رزرواسیون نرم افزارها
شمارهعنوانموضوعشرکت هواپیماییتاریخ
06 Oneworld Global Promotion Oneworld Global Promotion قطر - QR 1393/08/08
- Breaking deal- October Breaking deal- October الاتحاد - EY 1393/08/08
1037 Promotions Promotions گلف ایر - GF 1393/08/08
- THR IST PROMOTIONAL FARES THR IST PROMOTIONAL FARES آسمان - EP 1393/08/07
- پرداخت کمیسیون تشویقی پرداخت کمیسیون تشویقی Alitalia - AZ 1393/08/07

Job.jpg Education.jpg VOC.jpg