Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
1 2 3 4 5
بخشنامه ها نرخ ارز (ROE) پکیجها خدمات الکترونیک فناوری اطلاعات پشتیبانی رزرواسیون نرم افزارها
شمارهعنوانموضوعشرکت هواپیماییتاریخ
375 Senior Citizen and Student Discount-Sep14 Senior Citizen and Student Discount-Sep14 قطر - QR 1393/06/27
264/9/14 SPA IR-QR New Agreement From 16Sep14 برقراری نقاط جدید در قرارداد نرخ مخصوص IR/QR ایران ایر - IR 1393/06/27
Info 56-14 هتل رایگان برای مسافران لوفت هانزا به آمریکا،کاناد هتل رایگان برای مسافران لوفت هانزا به آمریکا،کاناد Lufthansa - LH 1393/06/26
- Especial Fare Especial Fare امارات - EK 1393/06/26
- The World is Yours-Extension The World is Yours-Extension قطر - QR 1393/06/26

Job.jpg Education.jpg VOC.jpg