Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
1 2 3 4 5
بخشنامه ها نرخ ارز (ROE) پکیجها خدمات الکترونیک فناوری اطلاعات پشتیبانی رزرواسیون نرم افزارها
شمارهعنوانموضوعشرکت هواپیماییتاریخ
10 Premium Offer Premium Offer قطر - QR 1393/09/03
- Etihad Improved connectivity to Los Angeles Etihad Improved connectivity to Los Angeles الاتحاد - EY 1393/09/02
1931/11-11/93 تغییر رزرو و ابطال بلیط در جزیره قشم تغییر رزرو و ابطال بلیط در جزیره قشم قشم ایر-QB 1393/09/02
413/93 پرداخت وجوه حاصل از گزارش فروش پرداخت وجوه حاصل از گزارش فروش کاسپین - RV 1393/08/28
393 Promo Fares // Airbus380 Promo Fares // Airbus380 قطر - QR 1393/08/28

Job.jpg Education.jpg VOC.jpg