Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
1 2 3 4 5
بخشنامه ها نرخ ارز (ROE) پکیجها خدمات الکترونیک فناوری اطلاعات پشتیبانی رزرواسیون نرم افزارها
شمارهعنوانموضوعشرکت هواپیماییتاریخ
381 Promotional Fares -26Oct14 Promotional Fares -26Oct14 قطر - QR 1393/08/03
- NOTICE 23 OCT 14 NOTICE 23 OCT 14 Alitalia - AZ 1393/08/03
1831/033 شرایط پذیرش مسافران ویلچری شرایط پذیرش مسافران ویلچری ماهان - W5 1393/08/03
274/10/14 IR-EK SPA, Change in CodeShare Flight Numbers قرارداد نرخ مخصوص IR/EK ایران ایر - IR 1393/08/03
03 کمیسیون کمیسیون Alitalia - AZ 1393/08/03

Job.jpg Education.jpg VOC.jpg