Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
1 2 3 4 5
بخشنامه ها نرخ ارز (ROE) پکیجها خدمات الکترونیک فناوری اطلاعات پشتیبانی رزرواسیون نرم افزارها
شمارهعنوانموضوعشرکت هواپیماییتاریخ
- Etihad Global Seat Sale Etihad Global Seat Sale الاتحاد - EY 1393/12/06
287-2-15 دریافت Agent service charge در آمریکا و کانادا دریافت Agent service charge در آمریکا و کانادا ایران ایر - IR 1393/12/06
072 TAX TAX Turkish - TK 1393/12/06
93/227/ م ب ممنوعیت حمل سیگار الکترونیک در بار همراه مسافر ممنوعیت حمل سیگار الکترونیک در بار همراه مسافر کیش ایر - Y9 1393/12/06
19630 ضمانت نامه ضمانت نامه ایران ایر تور - B9 1393/12/05

Job.jpg Education.jpg VOC.jpg