Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
1 2 3 4 5
بخشنامه ها نرخ ارز (ROE) پکیجها خدمات الکترونیک فناوری اطلاعات پشتیبانی رزرواسیون نرم افزارها
شمارهعنوانموضوعشرکت هواپیماییتاریخ
- Office closure Office closure الاتحاد - EY 1393/07/09
661/93 اطلاعیه اطلاعیه انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران 1393/07/09
377 Extend Promotional fare on new frequency Extend Promotional fare on new frequency قطر - QR 1393/07/08
- New face of Etihad Airline New face of Etihad Airline الاتحاد - EY 1393/07/08
6727 اطلاعیه اطلاعیه تابان - TBM 1393/07/08

Job.jpg Education.jpg VOC.jpg