Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
Slide content 1
1 2 3 4 5
بخشنامه ها نرخ ارز (ROE) پکیجها خدمات الکترونیک فناوری اطلاعات پشتیبانی رزرواسیون نرم افزارها
شمارهعنوانموضوعشرکت هواپیماییتاریخ
- promotional fares promotional fares الاتحاد - EY 1393/06/01
2671/9324 اطلاعیه اطلاعیه انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران 1393/06/01
260/8/14 تمدید قرارداد نرخ مخصوص IR/SK Extension Spa IR-SK from 01Sep14 until 31Aug15 ایران ایر - IR 1393/06/01
5907 BND DXB AMENDMENT BND DXB AMENDMENT نفت -NFT 1393/05/29
258/8/14 تمدید قرارداد نرخ مخصوص IR/GF تمدید قرارداد نرخ مخصوص IR/GF ایران ایر - IR 1393/05/29

Job.jpg Education.jpg VOC.jpg